Nieuwe Leden welkom

    U kunt lid worden van EEV de Kleurkanarie.

Aanmelden en wijzigingen doorsturen aan: secretaris@eevdekleurkanarie.nl

 

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring Persoonsgegevens die worden verwerkt door EEV de Kleurkanarie.

De vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent of wordt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EEV de Kleurkanarie verstrekt.

EEV de Kleurkanarie verwerkt de volgende persoonsgegevens :

· Uw voor- en achternaam

· Uw geboorte datum

· Uw adresgegevens

· Uw telefoonnummer

· Uw e-mailadres

· Uw kweeknummer

· Uw BSN-nummer bij bestellingen van ringen voor beschermde en of cités vogel, zoals de wet voorschrijft

Waarom EEV de Kleurkanarie deze gegevens nodig heeft

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld activiteiten en een nieuwsbrief

Daarnaast kan EEV de Kleurkanarie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ringenbestelling.

Uw mailadres wordt ook opgenomen in ons systeem voor toezending van onze  nieuwsbrief of uitnodiging en anderen zaken t.b.v. de vereniging.  U kunt de gegevens uit ons nieuwsbriefsysteem  laten verwijderen door een mail te sturen aan de secretaris. Uitschrijven van de nieuwsbrief is geen uitschrijving bij de vereniging!

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaar

EEV de Kleurkanarie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,

 

Waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan dat u lid bent bewaart.

 

Delen met anderen

EEV de Kleurkanarie verstrekt uw persoonsgegevens aan de leden en aan de NBvV , aangezien ieder lid aangesloten is bij de NBvV. Bij het overdragen van de gegevens aan de NBvV is het privacy regelement van de NBvV van toepassing, welke via de site van de NBvV te downloaden zijn: https://www.nbvv.nl/downloads/

 

Gegevens inzien aanpassen of  laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen van de ledenlijst. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de secretaris, voor adres zie de handtekening. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kan dit enkel schriftelijk of door het ons bekende mail adres. EEV de Kleurkanarie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren.

 

Beveiligen

EEV de Kleurkanarie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van EEV de Kleurkanarie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw gegevens worden alleen maar ingezien door de volgende personen:

Het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, penningmeester en secretaris en TT secretaris

Mocht u klachten en opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot de secretaris.

Voorkeur via de mail en schriftelijk volgens de door EEV de Kleurkanarie bekend gemaakt gegevens

 

Deze Privacyverklaring inclusief die van de NBvV kunnen u op uw verzoek op papier of digitaal naar u verzonden worden.

Bestuur EEV de Kleurkanarie.

klikken